HON Kulturális és Művészeti Alapítvány

Közösségfejlesztés Vizsolyban

 

 

 

Közösségfejlesztés Vizsolyban, a Biblia Bölcsőjében

 

 

 

 A kedvezményezett neve: HON Kulturális és Művészeti Alapítvány

A projekt címe: Közösségfejlesztés Vizsolyban, a Biblia bölcsőjében

A projekt azonosítószáma: EFOP-1.3.7-17-2017-00121

A szerződött támogatás összege: 46.990.000 Ft

A támogatás mértéke: 100%

A projekt ideje: 2018.01.01-2020.01.01.

A projekt megvalósulási helyszíne: 3888 Vizsoly, Szent János út 117.

Konzorciumi partner: Nyírségi Szociális Centrum

 

A projekt célja: céljainkat és tevékenységeinket a projekt előkészítés során feltárt helyi problémák alapján határoztuk meg az alábbiak szerint:

 

Probléma

Szükséglet bemutatása

Válasz a szükségletre

Várható hatás

széthúzó helyi közösségek, kisebbségek elszeparálódása

társadalmi együttélés javítása

közösségi rendezvények, közösségi tér kialakítása

összetartó kialakulása

helyi

közösség

közöny,gőg,elfordulás,                           nem befogadó társadalom

szolidaritás kialakítása, másság elfogadása

érzékenyítő érzékenyítő tréningek

napok,

befogadó kialakulása

helyi

közösség

leszakadó társadalmi rétegek, nem       befogadó társadalom

szociokulturális hátrányok csökkentése

közösségi rendezvények

szociokulturális                               hátrányok csökkenése

veszélyeztetett gyermekek, fiatalkorúak, idősek

bűnelkövetés, fizikai-mentális leépülés, áldozattá, szenvedélybeteggé

válás    megelőzése, mélyszegénységben élők felzárkóztatása

információs napok

 

tudatosabb folytatása

 

életvitel

széthúzó helyi közösségek

az egy közösségbe tartozás érzésének átélése

új közösségek létrehozása

összetartó közösségek kialakulása

 

 

a helyi lakosság jórésze hátrányos helyzetű

hátrányos helyzet csökkentése, esélyteremtés

hátránykompenzáció

társadalmi esélyteremtés kialakulása

 

 

hiányos szervezeti struktúra, tapasztalatok átadása

nem hatékony

hatékony tevékenységkoordináció kialakítása

szervezetfejlesztés

hatékony, jól működő helyi közösségek

 

 

 

A projekt célcsoportja: a projektbe bekerült személyek száma 75 fő. A célcsoport összetétele a következő:

 • 60 fő roma
 • 5 fő fogyatékkal élő
 • 10 fő szenvedélybeteg
 • 5 fő demens/idős
 • 10 fő kiemelten veszélyeztetett gyermek és fiatal

 

Mind a 75 fő hátrányos helyzetű, vannak, akik több csoportba is beletartoznak.

 

 

A projekt 1. mérföldkövéig (2018.10.31.) az alábbi tevékenységek valósultak meg:

 • Szemléletformálás, társadalmi érzékenyítés főtevékenység keretén belül:
 • információs napok (nyitott rendezvény a faluközösségnek) 4 alkalommal (résztvevők száma: 108 fő, 57 fő, 50 fő, 50 fő)
 • érzékenyítő napok (nyitott rendezvény a faluközösségnek) 2 alkalommal (résztvevők száma: 71 fő, 73 fő)
 • érzékenyítő tréning 1 alkalommal 30 fő részvételével
 • Társadalmi együttélés javítása főtevékenység keretén belül:
 • közösségfejlesztés (meglévő közösség fejlesztése): interkulturális mediáció 10 alkalommal, 15 fő részvételével
 • közösségi rendezvények: ünnepekhez, népszokásokhoz kapcsolódó rendezvények 5 alkalommal (résztvevők száma: 170 fő, 137 fő, 170 fő, 71 fő, 68 fő)
 • közösségi rendezvények: faluszépítés közösségi összefogással 2 alkalommal (résztvevők száma: 100 fő, 50 fő)
 • közösségi rendezvények: találkozók (Fiatalok Napja, Idősek Napja, Gyereknap, Családi Nap) 4 alkalommal (résztvevők száma: 50 fő, 50 fő, 51 fő, 50 fő)
 • új közösségek létrehozása: junior-szenior csoport fejlesztése 20 alkalommal (résztvevők száma: 15 fő, 15 fő, 15 fő, 12 fő, 10 fő, 10 fő, 18 fő, 10 fő, 15 fő, 15 fő, 15 fő, 16 fő, 15 fő, 15 fő, 15 fő, 15 fő, 15 fő, 15 fő, 10 fő, 10 fő)
 • új közösségek létrehozása: művészklub /drámaklub/ 3 alkalommal (résztvevők száma: 11 fő, 20 fő, 12 fő)
 • hátránykompenzációs tevékenységek: sport, rajz-művészet, zenei vetélkedő 1 alkalommal, 120 fő részvételével
 • hátránykompenzáció: beszélgető és öntevékeny kör 20 alkalommal (résztvevők száma: 12 fő, 15 fő, 15 fő, 15 fő, 10 fő, 11 fő, 10 fő, 11 fő, 15 fő, 15 fő, 15 fő, 15 fő, 15 fő, 15 fő, 15 fő, 15 fő, 15 fő, 14 fő, 10 fő, 10 fő)
 • Célcsoport ön-érdekérvényesítő és önszerveződési képességének kialakítása, fejlesztése főtevékenység keretén belül:
 • önérdekérvényesítő tréning 1 alkalommal, 25 fő részvételével
 • Szervezetfejlesztéssel kapcsolatos tevékenységek tevékenységi kör keretében, Egyházak közösségi tevékenységének fejlesztése szervezetfejlesztő szakértő bevonásával főtevékenység során:
 • szervezetfejlesztés (jelenlegi módszertanok összegyűjtése, jó gyakorlatok terjesztése /10 alkalmas workshop keretében/, beépíthető-átültethető elemekkel módszertanfejlesztés, disszemináció) a konzorciumi partner Nyírségi Szociális Centrum megvalósításában

 

 

Projekt hosszú távú haszna:

                 A projekt hosszú távú eredményeképpen várjuk, hogy a hátrányos helyzetű/roma/fogyatékkal élő/idős lakosság társadalmi

beilleszkedési esélyei javuljanak, visszaszoruljon az elszegényedés és a társadalmi kirekesztettség. Hosszú távon ez a gazdasági mutatók javulásához is vezethet.

Reméljük, hogy a projekt tevékenységei által a helyi lakosság körében csökken a széthúzás, növekszik a szolidaritás,

érzékenyebbek lesznek az emberek a mások problémáira és képesek lesznek saját érdekeiket képviselve jobban helytállni a mindennapi életben.

                 Bízunk abban, hogy a helyi civil szervezetek, formális közösségek, egyházi csoportok kapacitásaikat kihasználva, jól strukturált                   

         keretek között képesek lesznek a társadalom javát szolgálni és a társadalmi problémák megoldására alternatív lehetőségeket kínálni.