HON Kulturális és Művészeti Alapítvány

Tanoda

                    

     

 

 

 

 

                                                                              Bemutatkozás

  Megyaszói Tanoda

 

A kedvezményezett neve: HON Kulturális és Művészeti Alapítvány

A projekt címe: „Megyaszói Tanoda”

A projekt azonosítószáma: EFOP-3.3.1-16-2017-00076

A szerződött támogatás összege: 18.850.000 Ft  

A támogatás mértéke: 100%

A projekt ideje: 2017.07.01-2018.12.31.

A projekt megvalósulási helyszíne: 3718 Megyaszó, Hősök útja 1.

 

A projekt tartalmának bemutatása: cél a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek felzárkózási esélyeinek növelése, az oktatási esélykülönbségek és az iskolai lemorzsolódás csökkentésének elősegítése.

A projekt keretében 2017. július 1.- 2018. december 31. között tanodai tevékenységet valósítottunk meg az általános iskolás gyermekek számára délutáni foglalkozás keretében. Összesen 30 fő általános iskolás gyermek  vett részt  a foglalkozásokon 3 féléven keresztül. A foglalkozások nagy része az iskolai előmenetelt, valamint a felzárkóztatást segítette elő. A 3 félév során több alkalommal kulturális programok- mint mozi látogatás, kirándulás - megszervezésére került sor a tanodába járó gyermekek részvételével.

A projektben részt vevő kiváló pedagógusok a hátrányos helyzetű gyermekek oktatását-nevelését segítették elő, mely elengedhetetlen az iskolai sikerességhez, illetve továbbtanuláshoz.

A pályázat segítségével a gyermekek díjtalanul látogathatták a tanodai foglalkozásokat és részt vehettek a kirándulásokon, kulturális programokon, nyári táborban. A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók folyamatos tájékoztatást kaptak a számukra kialakított támogatási rendszerekről, pályázatokról.

A Megyaszói Tanodát alapítványunk székhelyén, Megyaszón a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű, nagyrészt roma gyerekek felzárkózási esélyeinek növelése, az oktatási esélykülönbségek és az iskolai lemorzsolódás csökkentése érdekében indítottuk el a TÁMOP-3.3.9-es pályázatnak köszönhetően, mely 2013. szeptember 1. és 2015. május 1. között valósult meg. Mára pedig már hagyománya van a tanodánknak, melyet azóta is folytatunk. 2015. június 1-től 2015. október 31-ig a Türr István Képző és Kutató Intézet által megvalósított Tanoda Pilot Program keretén belül működött, majd egy ideig saját finanszírozásban tartottuk fent.

A 2016. október 1. és 2017. június 30. közötti tanodai évünk a „Társadalmi, gazdasági, területi hátránykiegyenlítést elősegítő programok, szakkollégiumok előirányzatból finanszírozható  EFOP-Tanoda programok támogatása felhívásban nem támogatott tanodák" projekt keretén belül valósult meg, 20 gyerek bevonásával. 2017. július 1-től 2018.december 31-ig tartó időszakra az EFOP-3.3.1-16 –os elnyert tanoda pályázatnak köszönhetően működött a Megyaszói Tanoda, 30 gyerekkel.

2019.január 1-től kezdve pedig a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatósággal megkötött finanszírozási szerződés keretében működik tanodánk 30 gyermekkel.
Szintén 2019.január 1-től kezdve a tanoda alkalmazásában 12 fő áll, valamint 1 fő önkéntes segíti a munkát.

A tanoda cél- és feladatrendszere az iskolák cél- és feladatrendszeréhez képest más prioritásokat képvisel és további szolgáltatások biztosítására törekszik. A tanoda olyan intézmény, amely iskolán kívüli foglalkozás keretében a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók, közülük is főként a hátrányos megkülönböztetésük miatt még nehezebb helyzetben lévő romák iskolai sikerességét, továbbtanulását kívánja elősegíteni olyan kereteket és programokat kialakítva, amelyek lehetőséget biztosítanak minden gyermek számára képességei kibontakoztatásához, ezáltal javítva későbbi esélyeiket a munkaerőpiacon való érvényesülésre és a társadalmi integrációra. (40/2018./XII.4./ EMMI rendelet)

Célunk, hogy azokat a gyerekeket segítsük, akik számára önmagában sem a család, sem az iskola nem tud megfelelő feltételeket kialakítani az iskolai sikerességhez és továbbtanuláshoz.
A tanoda nemcsak oktatási feladatokat vállal fel innovatív módszerek alkalmazásával, hanem a szocializációval, életpálya-építéssel, kultúraközvetítéssel, közösségfejlesztéssel, szabadidő-szervezéssel, szociális támogatással kapcsolatos tevékenységét is hasonlóan hangsúlyosnak tekinti.
A tanoda szolgáltatás általános célja tehát, hogy a célcsoport szociokulturális hátrányait kompenzáljuk, a társadalomba való sikeres beilleszkedésüket elősegítsük, csökkentsük az iskolaelhagyás mértékét, a tanulmányok folytatására, életpálya-tervezésre illetve a szabadidő hasznos eltöltésére motiváljuk őket.