HON Kulturális és Művészeti Alapítvány

Tanoda

                    

     

 

 

 

 

                                                                              Bemutatkozás

  Megyaszói Tanoda

 

A kedvezményezett neve: HON Kulturális és Művészeti Alapítvány

A projekt címe: „Megyaszói Tanoda”

A projekt azonosítószáma: EFOP-3.3.1-16-2017-00076

A szerződött támogatás összege: 18.850.000 Ft  

A támogatás mértéke: 100%

A projekt ideje: 2017.07.01-2018.12.31.

A projekt megvalósulási helyszíne: 3718 Megyaszó, Hősök útja 1.

 

A projekt tartalmának bemutatása: cél a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek felzárkózási esélyeinek növelése, az oktatási esélykülönbségek és az iskolai lemorzsolódás csökkentésének elősegítése.

A projekt keretében 2017. július 1.- 2018. december 31. között tanodai tevékenységet valósítottunk meg az általános iskolás gyermekek számára délutáni foglalkozás keretében. Összesen 30 fő általános iskolás gyermek  vett részt  a foglalkozásokon 3 féléven keresztül. A foglalkozások nagy része az iskolai előmenetelt, valamint a felzárkóztatást segítette elő. A 3 félév során több alkalommal kulturális programok- mint mozi látogatás, kirándulás - megszervezésére került sor a tanodába járó gyermekek részvételével.

A projektben részt vevő kiváló pedagógusok a hátrányos helyzetű gyermekek oktatását-nevelését segítették elő, mely elengedhetetlen az iskolai sikerességhez, illetve továbbtanuláshoz.

A pályázat segítségével a gyermekek díjtalanul látogathatták a tanodai foglalkozásokat és részt vehettek a kirándulásokon, kulturális programokon, nyári táborban. A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók folyamatos tájékoztatást kaptak a számukra kialakított támogatási rendszerekről, pályázatokról.