HON Kulturális és Művészeti Alapítvány

Csoóri Sándor Alap CSSP-2020 Táncház pályázat

Pályázati azonosító: CSSP-TANCHAZ-2020

Nyert támogatás: 600.000 Ft

Megvalósítás időszaka: 2020.10.01.-2020.12.31

Megvalósítás helyszíne: 3888 Vizsoly, Szent János út 117

 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt Csoóri Sándor Alap CSSP-2020 Táncház pályázatunk támogatásban részesült.

A mai modern világban a néptánc a kultúra megőrzésének és átadásnak egyik formája, mindemellett pedig kiváló közösségteremtő erővel bír.

Vizsoly hátrányos helyzetű település,a fiataloknak anyagi forrás hiányában nincs lehetőségük különböző kulturális és szabadidős tevékenységre, tudásuk fejlesztésére.

Így a táncházon keresztül lehetőséghez jutnak, hogy bekapcsolódjanak a kulturális életbe és fejlesszék tudásukat.

A jó hangulatú közös éneklés, tánc felszabadítja az embert és nyitottabbá teszi.

Táncházi programjaink során a néptánc és népzene segítségével szeretnénk egy komplex és több alkalomból álló kulturális rendezvénysorozatot megvalósítani.

 

 


 

CSSP-TANCHAZ-2018-0076

Pályázati azonosító: CSSP-TANCHAZ-2018

Nyert támogatás: 500.000 Ft

Megvalósítás időszaka: 2018.10.01.-2018.12.31

Megvalósítás helyszíne: 3888 Vizsoly, Szent János út 117

 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt Csoóri Sándor Alap a népi kultúra közösségteremtő műfajainak támogatására című CSSP-2018 Táncház pályázatunk támogatásban részesült.

A mai modern világban a néptánc a kultúra megőrzésének és átadásnak egyik formája, mindemellett pedig kiváló közösségteremtő erővel bír.

Vizsoly hátrányos helyzetű település,a fiataloknak anyagi forrás hiányában nincs lehetőségük különböző kulturális és szabadidős tevékenységre, tudásuk fejlesztésére.

Így a táncházon keresztül lehetőséghez jutnak, hogy bekapcsolódjanak a kulturális életbe és fejlesszék tudásukat.

A jó hangulatú közös éneklés, tánc felszabadítja az embert és nyitottabbá teszi.

Táncházi programjaink során a néptánc és népzene segítségével szeretnénk egy komplex és több alkalomból álló kulturális rendezvénysorozatot megvalósítani.

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                           

Zemplén, a hagyományok és a művészetek bölcsője

Zemplén, a hagyományok és a művészetek bölcsője

 

2012.09.01. -2016.12.31. a Svájci-Magyar Együttműködési Program SH/1/3 "Legek Földje, Zemplén" - élmény, és ökoturizmushoz kapcsolódó munkahelyteremtés a Sátoraljaújhelyi kistérségben pályázaton belül Zemplén, a hagyományok és a művészetek bölcsője”  c. támogató projekt.

A HON Kulturális és Művészeti Alapítvány 139.063.482 Ft támogatást kapott a pályázaton belül, melyből az alábbi rendezvénysorozatokat valósította meg Sátoraljaújhely-Hegyköz térségében több alkalommal:

 • Zempléni Néptánctalálkozó és  Mesterségbemutató
 • Zempléni Napok
 • Zempléni Termékek Vására

A projekt végeztével is fenntartjuk és minden évben megszervezzük ezeket a  rendezvényeket saját erőforrásból illetve szponzori támogatásból.

Zempléni Néptánctalálkozó és Mesterségbemutató rendezvénysorozat:

A rendezvény célja a népzene, néptánc és népi ének, népi mesterségek hagyományainak őrzése, kiemelve Tokaj-Hegyalja kulturális örökségét. A hagyományőrző tevékenységeket folytató csoportok meghívása történik évről évre, így nemcsak a köztük lévő rokoni, baráti kapcsolatokat erősítjük a rendezvénnyel, hanem a térség lakóinak illetve az idelátogató turistáknak is felhívjuk a figyelmét Zemplén népművészeti értékeire. 

Zempléni Napok rendezvénysorozat:

A rendezvény célja, hogy a Zemplénben kulturális értékmegőrző programokat kínáljon. Programjainkban a művészeti ágak megjelenésével a magyar identitástudatot erősítjük. Ezzel alátámasztva, hogy egy nemzet megtartó ereje a nyelvi, kulturális hagyományőrzésben rejlik.

A Zempléni Napok rendezvénysorozat keretében hivatásos művészek és helyi amatőrök, kulturális művészeti alkotóközösségek bemutatóit szervezzük, valósítjuk meg. Egyidejűleg több művészeti ágnak nyitunk teret, mint pl. komoly-és könnyűzene, irodalom, táncművészet, képzőművészet, tárgyalkotó népművészet. A hagyományőrzés és a modern művészeti ágak elkülönülve, de mégis harmonikusan egymás mellett kapnak helyet.

Zempléni Termékek Vására rendezvénysorozat:

A rendezvény célja, hogy teret biztosítsunk a zempléni kézműves termelők és kézműves mesterek számára a bemutatkozásra, termékeik értékesítésére. A zempléni térségben számos aktív termelő és kézműves dolgozik, többségük nem rendelkezik saját üzlettel. Ezen rendezvényeinkkel megjelenésüket kívánjuk erősíteni. A rendezvénysorozatra olyan kiállítókat hívunk meg, akik a zempléni települések mesterei, vagy ezen mesterek termékeit forgalmazzák. Termékeik kézzel készülnek és igazi kulturális kincset jelentenek, melyet úgy érezzük, hogy kötelesek vagyunk megőrizni. Ezenkívül teret biztosítunk azoknak a népi mestereknek, akik tehetségesek, és az új generációnak minél többet átadnak tudásukból, hogy a hagyományos mesterségek fennmaradhassanak, mint  a kultúránk értékes része és színfoltja.

 

Megyaszói közösségek fejlesztése

 

 

 

 

                          Megyaszói közösségek fejlesztése

 

Kívánjuk fiatalok, családok és fizikailag-szellemileg friss nyugdíjasok kisközösségi kereteken belül szerveződő társadalmi aktivizálásával, közéleti szerepvállalásuk erősítésével,

önkéntes alapon végzett tevékenységeivel, a generációk közötti együttműködéssel elősegíteni a területi és társadalmi kiegyenlítődést.

A program keretében létrejövő és megerősödő közösségek a társadalmi széttagoltságot mérsékelni fogják. 

 Támogatás mértéke: 100 %

Projekt dátuma: 2017.03.01-2020.03.01

CÉLOK:

-társadalmi célú szolgáltatások biztosítása a helyi igényekhez igazodva

-helyi társadalmi, kulturális különbségek mérséklése

-új helyi közösségek kialakításának ösztönzése

-önkéntesség elterjesztése, önkéntes munkavégzésre ösztönzés

-civilek közötti tapasztalatcsere, civil társadalom megerősítése, érdekérvényesítési képességük növelése

-generációk közötti szakadékok csökkentése, családok megerősítése

-szakemberek képzése, akik hosszú távú közösségfejlesztést végeznek majd a területen

 

                                                                                                                                                  

Nyírségi Szociális Centrum


Nyírségi Szociális Centrum

 

EFOP-1.3.7-17-2017-00121

 

1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja

A Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban SZMSZ) célja, hogy meghatározza a Szolgáltató szervezeti felépítését,

az intézmény működésének belső rendjét, a külső kapcsolatait annak érdekében, hogy a Szolgáltató szakmai programjában rögzített cél és feladatrendszer megvalósítható legyen.

 

2. A Szolgáltató adatai

Megnevezés: Nyírségi Szociális Centrum

Székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szűrszabó u. 4.

                                                          

 

Telephely címei

Telephely megnevezése

Ellátott feladatok

Szakmai létszám

1.

4400 Nyíregyháza, Szarvas u. 101/A.

Nyírségi Szociális Centrum -       Nyírségi Étkeztetés 

étkeztetés

szociális konyha

népkonyha

telephelyvezető

szociális segítő

koordinátor

ételkiszállító-futár

 

2.

5000 Szolnok, Béla király u. 7.

Nyírségi Szociális Centrum -    Szolnoki telephely

házi segítségnyújtás

vezetőgondozó,  csoportvezető gondozó,

szociális gondozó

szociális segítő

A Szolgáltató fenntartója:                     Nyírségi Szociális Centrum

A fenntartó székhelye:                          4400 Nyíregyháza, Szűrszabó u. 4

Adószám:                                               18649837-1-15

A fenntartó képviseletére jogosult személy: Pozsgai Zsuzsanna Erzsébet

 

A Szolgáltató jogállása:                    részben önállóan gazdálkodó és szakmailag önálló intézmény

A Szolgáltató alapításának éve:     2015.

A Szolgáltató típusa:                         szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatást biztosító integrált intézmény

A Szolgáltató képviseletére jogosult személy: szakmai vezető

A Szolgáltató alaptevékenysége: Házi segítségnyújtás (Szociális törvény 63.§) Étkeztetés (Szociális törvény 62.§)

Szolgáltató a személyes szociális gondoskodás keretein belül szolgáltatásai által segítséget nyújt mindazon szociálisan rászorult személyek számára, akik életvitelükben részleges vagy teljes segítségre szorulnak.

Szolgáltatónk az ellátás minél magasabb színvonalú megvalósulása érdekében kapcsolatot tart mindazon társadalmi-, érdekképviseleti szervezetekkel, társintézményekkel, melyeknek együttműködése az idős és/vagy fogyatékos, szenvedélybeteg, ellátottak, valamint otthontalanná vált szülők és gyermekeik életminőségének javulásához hozzájárulhat.

Segítő tevékenységünk végzése során minden munkavállaló alapvető kötelessége maximálisan tiszteletben tartani az ember - mint önálló indivídum -, alkotmányos és egyetemlegesen elismert jogait.

Lehetőségeinkhez mérten mindenkor igyekszünk a segítséget kérő személy számára a szükségleteit legmegfelelőbben kielégítő ellátási formát nyújtani.

Működésünk során törekednünk kell humán erőforrásunk és pénzeszközeink hatékony takarékos felhasználására.

A Szolgáltató telephelyeinek főbb tevékenysége:

 1. HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

A házi segítségnyújtás keretében a szociális gondozó az ellátott saját lakókörnyezetében, életkorának, élethelyzetének, egészségi állapotának megfelelő segítséget nyújt. Az ellátás kapcsán figyelembe veszi az ellátást igénylő képességeinek fenntartását, fejlesztésének lehetőségeit, valamint a szolgálat lehetőségeit.

 1. SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS

Az étkeztetés a szociális ellátórendszer első szintjének feladatát látja el. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló, 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szoc. tv.) 62. §-a alapján a szociális alapszolgáltatások keretien belül, az étkeztetést, mint alapszolgáltatást nyújtja.

Az étkeztetés igénybevétele az étel kiszállításával, hétfőtől-szombatig 8-13 óra között, egyszer használatos műanyag dobozban történik.

A népkonyha célja a lakossági igényeknek, szükségleteknek megfelelően az ellátási területeken a szociális és egészségügyi hátránnyal küzdő személyei részére szociális étkeztetést - népkonyha jelleggel – biztosítani, valamint megerősíteni a hajléktalan emberek társadalmi leszakadásának lehetőség szerinti megszüntetését, életminőségük javítását.

Az országos tendenciákhoz hasonlóan a társadalmi, gazdasági változások hatására nő a társadalom perifériájára kerülők köre, akik a halmozottan jelentkező szociális problémáik hatására olyan krízishelyzetbe kerülnek, amikor már a napi egyszeri meleg étel biztosítása, elfogyasztása is gondot jelent. Az országos tendenciákhoz hasonlóan a társadalmi, gazdasági változások hatására nő a társadalom perifériájára kerülők köre, akik a halmozottan jelentkező szociális problémáik hatására olyan krízishelyzetbe kerülnek, amikor már a napi egyszeri meleg étel biztosítása, elfogyasztása is gondot jelent.

Az ellátást igénylők száma az utóbbi néhány évben, főként a téli időszakban jelentős emelkedést mutat. Ezeken túlmenően fontos a célcsoport egészségügyi, mentális, fizikai vagy egyéb szociális rászorultságából adódó hátrányainak enyhítése.

A népkonyhák tekintetében a szolgáltatás nyújtása helyben fogyasztással és alkalmi jelleggel történik.

A szociális szolgáltatásokkal kapcsolatosan a telephelyvezetőket lehet keresni, ügyfélfogadási időben személyesen.

Munkaidő:

Hétfő

08:00-16:20

Kedd

08:00-16:20

Szerda

08:00-16:20

Csütörtök

08:00-16:20

Péntek

08:00-16:20

A Szakmai munkacsoport vezetője a szakmai vezető, tagjai a vezető gondozó, valamint a telephely vezetője.

A Szakmai munkacsoport feladata az Szolgáltató szociális alapszolgáltatásának minőségi szinten történő biztosítása, a szakmai munka összehangolása a telephelyek között, a folyamatos és rendszeres ellenőrzés, új szolgáltatások tervezése, működtetése, a területek feltérképezése, vizsgálata alapján.

A szakmai vezető, a vezetőgondozó és a telephelyvezető a Fenntartó képviselője közvetlen irányítása alá tartoznak. Feladatuk az adott terület feltérképezése, a szükségletekre történő reagálás, mind a szociális alapszolgáltatások, mind a lakosságot szolgáló egyéb segítő tevékenységgel. A telephelyvezetők a területen működő szolgáltatásokat folyamatosan ellenőrzik, vizsgálják az ellátottak elégedettségét, a minőségi szolgáltatás fenntartásán, fejlesztésén dolgoznak.

Szociális Szolgáltatások Fejlesztési Irányai    

 1. Társadalmi viszonyok

A társadalmi folyamatok kedvezőtlen változása, a helyi népesség körében még erőteljesebben jelentkezik, minél hátrányosabb egy térség, egy település, annál hatványozottabban mutatkozik minden negatív intézkedés. A hatás továbbgyűrűződik a helyi életviszonyok minden területére.

Az egyre nehezedő gazdasági környezetben a lakosságra nehezedő többletkiadások, óriási feladatokat fognak jelenteni a szociális ellátórendszerben. Mindezekre tekintettel meg kell találni az emberek igényeihez legjobban igazodó, életminőségüket, komfortérzetüket javító, helyi ellátásokat, különös tekintettel a kiszolgáltatottakra, a kis jövedelmű nyugdíjasokra, gyermekes családokra.

A lakosság körében megfigyelhető az anyagi javak szerinti átrétegződés. Megnőtt a szegények száma. Az anyagi segítségnyújtáson kívül egyre többen igénylik a személyes gondoskodáson belüli alap és szakellátásokat.

A lakossági igényeket már ma sem tudjuk kielégíteni, a jövőben még nagyobb nyomás fog az ellátórendszerre hárulni.

A Nyírségi Szociális Centrum (mint fenntartó) és a Pünkösdi Egyház a fenntartó alapítója  nappali szociális ellátások minőségi fejlesztése, magas színvonalú szolgáltatások biztosításával.

A fejlesztéssel érintett szociális alapszolgáltatások:

Nappali ellátás

 • szociális étkeztetés
 • népkonyha
 • házi segítségnyújtás

A fejlesztés révén létrejövő, megújuló szociális alapszolgáltatások száma: 12

Az esélyegyenlőségi jogszabályokat betartva, egyenlő hozzáférést biztosítunk a megfelelő minőségű szolgáltatásokhoz.

A tervezett alapellátási fejlesztések hozzájárulnak a településen a népesség megtartásához, az életminőség javításához, a munkaképesség fenntartásához és az elérhetőség javításához.

Gondozási feladatok ellátásának módszerei:

Szociális gondozás:

 • a szociális gondoskodás egyénhez kötött, gyakorlati megvalósítása az eszközök és módszerek szintjén.

Célja és feladata:

A gondozás a szükségletekhez igazodó személyre szabott segítségnyújtás, melynek mértékét, terjedelmét, gyakoriságát és formáját a segítségre szoruló egyén testi, lelki és szociális állapota határozza meg.

A gondozás jellemzői:                                                    

MÉRTÉKE                  túlgondozás                                                                                                                                               

                                 alulgondozás                                                                                                                                   

TERJEDELME            teljes gondozás                                                                                

                                 részleges gondozás

GYAKORISÁGA       mindennapos

                                 időszakos

FORMÁI                   étkeztetés (népkonyha)

                                 házi gondozás

Gondozási módszerek:

Interperszonális módszerek:

Ahhoz, hogy a gondozás megvalósuljon, a szakember és a segítségre szoruló egyén között interperszonális kapcsolatnak kell kialakulnia.

A gondozás, az egyén életébe való beavatkozás, ami lehet:

akció = cselekvési tevékenység, szándék, eljárás, folyamat

interakció = kölcsönös viszony, kölcsönhatás

intervenció = közbeavatkozás, erőszakos beavatkozás

A beavatkozás (akció) során a módszerek az alábbi típusokba sorolhatók:

Parancsoló (autoriativ) jellegű formák

Utasító módszer célja, irányítani a klienst

Informatív módszer célja, információk ismeretek nyújtása

Konfrontáló módszer célja, hogy a beavatkozással a segítő olyan viselkedés felé irányítja a klienst, amelyet eddig még nem gyakorolt

Segítő (facilitatív) jellegű formák

Katartikus módszer célja, hogy képessé tegye a klienst, hogy megszabaduljon a tehetetlenségérzésétől, fájdalmától

Katalizáló módszer célja, annak elősegítése, hogy a kliens maga legyen képes irányítani az életét – önértékelés elősegítése (katalizál = folyamatot felgyorsít )

Támogató módszer:

Célja, hogy a kliens megerősítést kapjon.

Mentális gondozás módszerei:

Bánásmód:

 • Természetes viselkedés – segítőkészség, empátia
 • Kellő tisztelet – megszólításban (ahogy szeretné)
 • Bizalom felkeltése – odafigyelés, érdeklődés, titoktartás
 • kapcsolat jellege – facilitatív

Életkörülmények megismerése:

 • anyagi helyzet
 • lakáskörülmények
 • higiéniai körülmények
 • egyéni szokások

Életút megismerése:

 • életciklusok
 • krízisek

Személyiség megismerése:

ismeretek – iskolázottság – műveltség

Érdeklődési kör – kedvtelés, hobbi, kulturális szokások, vallás

Érzelmi élet – kapcsolatok, társas érdeklődés (nyitott vagy zárt személyiség)

Érdekvédelem módszere:

 • segítő jellegű beavatkozás a kliens kérésére és beleegyezésével
 • Tanácsadás – a saját érdekeit nem ismeri fel
 • Meggyőzés „mit szólnak hozzá az ismerősök, a család” a szégyenérzet csökkentése
 • Közbenjárás – tudja mi az érdeke, de nem tudja elintézni, nem ismeri a módját
 • Személyek bevonása – kapcsolati háló (természetes támaszok mozgósítása)
 • Intézmények bevonása – szociális, egészségügy, önkormányzat és intézményei, nonprofit szektor, egyesületek, alapítványok, egyház.

Módszerek a házi segítségnyújtásban: 

 • szükséglet felmérése és kielégítése,
 • ellátási térkép készítése, legalább évenkénti frissítése,
 • kapcsolati háló kiépítése, az ellátásban résztvevő külső intézményrendszerekkel,
 • megfelelő, szakképzett személyzet biztosítása,
 • háziorvossal való kapcsolattartás,
 • gerontológus érdekeltté tétele az ellátórendszerben,
 • szakszerű gondozási, ápolási tervek készítése, esetlegesen fejlesztési terv is,
 • Mentálhigiénés szemlélet erősítése,
 • szükség esetén az egészségügyi alapellátás megszervezése, szakellátáshoz való hozzájutás segítése.

 

 

 

 

 

Közösségfejlesztés Vizsolyban

 

 

 

Közösségfejlesztés Vizsolyban, a Biblia Bölcsőjében

 

 

 

 A kedvezményezett neve: HON Kulturális és Művészeti Alapítvány

A projekt címe: Közösségfejlesztés Vizsolyban, a Biblia bölcsőjében

A projekt azonosítószáma: EFOP-1.3.7-17-2017-00121

A szerződött támogatás összege: 46.990.000 Ft

A támogatás mértéke: 100%

A projekt ideje: 2018.01.01-2020.01.01.

A projekt megvalósulási helyszíne: 3888 Vizsoly, Szent János út 117.

Konzorciumi partner: Nyírségi Szociális Centrum

 

A projekt célja: céljainkat és tevékenységeinket a projekt előkészítés során feltárt helyi problémák alapján határoztuk meg az alábbiak szerint:

 

Probléma

Szükséglet bemutatása

Válasz a szükségletre

Várható hatás

széthúzó helyi közösségek, kisebbségek elszeparálódása

társadalmi együttélés javítása

közösségi rendezvények, közösségi tér kialakítása

összetartó kialakulása

helyi

közösség

közöny,gőg,elfordulás,                           nem befogadó társadalom

szolidaritás kialakítása, másság elfogadása

érzékenyítő érzékenyítő tréningek

napok,

befogadó kialakulása

helyi

közösség

leszakadó társadalmi rétegek, nem       befogadó társadalom

szociokulturális hátrányok csökkentése

közösségi rendezvények

szociokulturális                               hátrányok csökkenése

veszélyeztetett gyermekek, fiatalkorúak, idősek

bűnelkövetés, fizikai-mentális leépülés, áldozattá, szenvedélybeteggé

válás    megelőzése, mélyszegénységben élők felzárkóztatása

információs napok

 

tudatosabb folytatása

 

életvitel

széthúzó helyi közösségek

az egy közösségbe tartozás érzésének átélése

új közösségek létrehozása

összetartó közösségek kialakulása

 

 

a helyi lakosság jórésze hátrányos helyzetű

hátrányos helyzet csökkentése, esélyteremtés

hátránykompenzáció

társadalmi esélyteremtés kialakulása

 

 

hiányos szervezeti struktúra, tapasztalatok átadása

nem hatékony

hatékony tevékenységkoordináció kialakítása

szervezetfejlesztés

hatékony, jól működő helyi közösségek

 

 

 

A projekt célcsoportja: a projektbe bekerült személyek száma 75 fő. A célcsoport összetétele a következő:

 • 60 fő roma
 • 5 fő fogyatékkal élő
 • 10 fő szenvedélybeteg
 • 5 fő demens/idős
 • 10 fő kiemelten veszélyeztetett gyermek és fiatal

 

Mind a 75 fő hátrányos helyzetű, vannak, akik több csoportba is beletartoznak.

 

 

A projekt 1. mérföldkövéig (2018.10.31.) az alábbi tevékenységek valósultak meg:

 • Szemléletformálás, társadalmi érzékenyítés főtevékenység keretén belül:
 • információs napok (nyitott rendezvény a faluközösségnek) 4 alkalommal (résztvevők száma: 108 fő, 57 fő, 50 fő, 50 fő)
 • érzékenyítő napok (nyitott rendezvény a faluközösségnek) 2 alkalommal (résztvevők száma: 71 fő, 73 fő)
 • érzékenyítő tréning 1 alkalommal 30 fő részvételével
 • Társadalmi együttélés javítása főtevékenység keretén belül:
 • közösségfejlesztés (meglévő közösség fejlesztése): interkulturális mediáció 10 alkalommal, 15 fő részvételével
 • közösségi rendezvények: ünnepekhez, népszokásokhoz kapcsolódó rendezvények 5 alkalommal (résztvevők száma: 170 fő, 137 fő, 170 fő, 71 fő, 68 fő)
 • közösségi rendezvények: faluszépítés közösségi összefogással 2 alkalommal (résztvevők száma: 100 fő, 50 fő)
 • közösségi rendezvények: találkozók (Fiatalok Napja, Idősek Napja, Gyereknap, Családi Nap) 4 alkalommal (résztvevők száma: 50 fő, 50 fő, 51 fő, 50 fő)
 • új közösségek létrehozása: junior-szenior csoport fejlesztése 20 alkalommal (résztvevők száma: 15 fő, 15 fő, 15 fő, 12 fő, 10 fő, 10 fő, 18 fő, 10 fő, 15 fő, 15 fő, 15 fő, 16 fő, 15 fő, 15 fő, 15 fő, 15 fő, 15 fő, 15 fő, 10 fő, 10 fő)
 • új közösségek létrehozása: művészklub /drámaklub/ 3 alkalommal (résztvevők száma: 11 fő, 20 fő, 12 fő)
 • hátránykompenzációs tevékenységek: sport, rajz-művészet, zenei vetélkedő 1 alkalommal, 120 fő részvételével
 • hátránykompenzáció: beszélgető és öntevékeny kör 20 alkalommal (résztvevők száma: 12 fő, 15 fő, 15 fő, 15 fő, 10 fő, 11 fő, 10 fő, 11 fő, 15 fő, 15 fő, 15 fő, 15 fő, 15 fő, 15 fő, 15 fő, 15 fő, 15 fő, 14 fő, 10 fő, 10 fő)
 • Célcsoport ön-érdekérvényesítő és önszerveződési képességének kialakítása, fejlesztése főtevékenység keretén belül:
 • önérdekérvényesítő tréning 1 alkalommal, 25 fő részvételével
 • Szervezetfejlesztéssel kapcsolatos tevékenységek tevékenységi kör keretében, Egyházak közösségi tevékenységének fejlesztése szervezetfejlesztő szakértő bevonásával főtevékenység során:
 • szervezetfejlesztés (jelenlegi módszertanok összegyűjtése, jó gyakorlatok terjesztése /10 alkalmas workshop keretében/, beépíthető-átültethető elemekkel módszertanfejlesztés, disszemináció) a konzorciumi partner Nyírségi Szociális Centrum megvalósításában

 

 

Projekt hosszú távú haszna:

                 A projekt hosszú távú eredményeképpen várjuk, hogy a hátrányos helyzetű/roma/fogyatékkal élő/idős lakosság társadalmi

beilleszkedési esélyei javuljanak, visszaszoruljon az elszegényedés és a társadalmi kirekesztettség. Hosszú távon ez a gazdasági mutatók javulásához is vezethet.

Reméljük, hogy a projekt tevékenységei által a helyi lakosság körében csökken a széthúzás, növekszik a szolidaritás,

érzékenyebbek lesznek az emberek a mások problémáira és képesek lesznek saját érdekeiket képviselve jobban helytállni a mindennapi életben.

                 Bízunk abban, hogy a helyi civil szervezetek, formális közösségek, egyházi csoportok kapacitásaikat kihasználva, jól strukturált                   

         keretek között képesek lesznek a társadalom javát szolgálni és a társadalmi problémák megoldására alternatív lehetőségeket kínálni.