HON Kulturális és Művészeti Alapítvány

Közzétételi lista

 • FELVÉTELI LEHETŐSÉG:

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény 50.§ (1) bekezdése szerint a tanulói jogviszony felvétel vagy átvétel útján keletkezik. 

A gyermekek joga, hogy alapfokú művészetoktatásban vegyenek részt. Iskolánk 2003 óta megbízhatóan, szép eredményekkel működik, több telephelyen is.

Az intézmény a választott művészeti ágak területén speciális ismereteket nyújt, s a pozitív élmények segítségével hozzájárul a harmonikus, érzelmileg gazdag, kreatív személyiség kialakításához.

Az oktatáshoz minden taneszközt, eszközt biztosítunk.

 

 Működő művészeti ágak és tanszakok 2019-20 tanévben:

                        Képzőművészet/grafika

                        Táncművészet/néptánc

                        Szín-, és bábművészet/színjáték

 

 • BEIRATKOZÁSRA MEGHATÁROZOTT IDŐ:

 2020. május 18-május 22.

              Pótbeiratkozás: 2020. aug. 31-szeptember 13.

 

 • FENNTARTÓ ÁLTAL ENGEDÉLYEZETT CSOPORTOK SZÁMA:

 

            2019-20 tanévben: 40 csoport

 

 • DÍJFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEK:

 

A térítési- és tandíj  egy tanévre szólnak. Az intézmény vezetője lehetőséget nyújthat a térítési díj és a tandíj választható havi, kéthavi, negyedéves, féléves, valamint éves megfizetésére.

Térítési díj fizetése alól mentesülnek a Hátrányos Helyzetű, vagy Halmozottan Hátrányos Helyzetű, a testi, érzékszervi, középsúlyos értelmi fogyatékos és az autista, tanulók. A mentesség igazolásának alapja a lakhely szerint illetékes jegyző, vagy egyéb hatóságok igazolása.

 

Tandíjkedvezmény:

A tandíj összege tanulmányi eredmény függvényében csökkenthető.

Tanulók által fizetendő térítési díj:

(ebbe a kategóriába tartoznak azok a 18-22 év közötti tanulók is, akik rendelkeznek nappali oktatás rendje szerinti közoktatási jogviszonnyal):

 

Kategória

Tanulmányi átlag

Térítési díj Ft/tanév, ha a tanuló 4-6 óra csoportos művészeti ág foglalkozásain vesz részt

 

 

 

18 év alatt

18 év felett

I.

5,00-4,00

9.000.-

10.000.-

II.

3,99-3,00

10.500.-

16.500.-

III.

2,99-2,00

12.000.-

23.000.-

IV.

1,99 alatt

13.000.-

26.000.-

V.

A tanulmányi átlagtól függően az I-IV kategória térítési díjának a fele, ha a tanuló heti 2 órát meg nem haladó foglalkozáson vesz részt

 

Tanulók által fizetendő tandíj:

(akik másik művészeti iskolába járnak, vagy nem rendelkeznek nappali oktatás szerinti közoktatási jogviszonnyal, ill. ide tartoznak, akik elmúltak 22 évesek) :

 

Kategória

Tanulmányi átlag

Tandíj Ft/tanév, ha a tanuló 4-6 óra csoportos művészeti ág foglalkozásain vesz részt

I.

5,00-4,00

52 000.-

II.

3,99-3,00

56 000.-

III.

2,99-2,00

60 000.-

IV.

1,99 alatt

64 000.-

V.

A tanulmányi átlagtól függően az I-IV kategória tandíjának a fele, ha a tanuló heti 2 órát meg nem haladó foglalkozáson vesz részt

 

 

 

 • A FENNTARTÓ NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNY MUNKÁJÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ ÉRTÉKELÉSÉNEK NYILVÁNOS MEGÁLLAPÍTÁSAI:

            2013.10.09-10:  Fenntartó ellenőrzése

                              (Tanulói létszám, tanügyi dokumentumok, Ped.program, Házirend, Szmsz,

                               Jegyzőkönyvek, Munkaterv, személyi és tárgyi feltételek, térítési díjak)

                              Mindent rendben talált.

            2017.06.29-06.30 : Fenntartó ellenőrzése   

(- Az intézmény gazdálkodása,- A működés törvényessége,- Szakmai munka eredményessége)

                                   Mindent rendben talált.

                       

 

 

 • KÜLSŐ SZERVEK VIZSGÁLATAI, ELLENŐRZÉSEI:

 

Ellenőrző szerv

Kezdő dátum

Vég dátum

Ellenőrzés típusa

Megállapítása

Oktatási Hivatal

2008.11.12.

 

Hatósági ell.

Mindent rendben talált

B.A.Z.M.Önkormányzat

2008.12.03.

 

Törvényességi

Mindent rendben talált

Oktatási Hivatal

2009.03.02.

2009.03.04.

Hatósági ell.

Mindent rendben talált

OKM

2010.05.14.

 

 

Mindent rendben talált

MÁK

2011.03.21.

2011.03.26

 

Mindent rendben talált

Kormányhivatal

2011.05.10.

 

 

Mindent rendben talált

Kormányhivatal

2012.11.05.

 

Törvényességi

Mindent rendben talált

Kormányhivatal

2016.12.07.

 

Hatósági ell.

Mindent rendben talált

MÁK

2018.01.23.

2018.01.29.

 

Mindent rendben talált.

Kormányhivatal

2018.06.14.

2018.06.18.

Törvényességi

Mindent rendben talált.

Kormányhivatal

2019.01.23.

2019.01.23.

Munkaügyi, könyvelési

Mindent rendben talált

Kormányhivatal

2019.04.10.

2019.04.10.

Munkaügyi, könyvelési

Mindent rendben talált

Kormányhivatal

2019.06.03.

2019.06.03.

Munkaügyi, könyvelési

Mindent rendben talált

 

 

 

 • Nyitva tartás rendje:

Iskolánk nyitva tartása szorgalmi időben reggel 8 órától a szervezett foglalkozások befejezéséig tart. Egyéb rendezvények esetén annak a befejezéséig tart nyitva az iskola, illetve az adott telephely.

 

 

 

 • Iskolai rendezvények, ünnepélyek, megemlékezések

 

 • 02-03. Tanévnyitók a telephelyeken
 • Október 6. Aradi vértanúk napja
 • Október 23. A Magyar Köztársaság kikiáltásának ünnepe, 1956-os forradalom és szabadságharc       
 • November 1. Mindenszentek napja
 • December 20. Karácsonyi ünnepély a székhelyen
 • Január 22. A Magyar Kultúra napja
 • Február Farsangi-rendezvények
 • Február 25 Megemlékezés a kommunista és egyéb diktatúrák áldozatairól
 • Március 15. 1848-as forradalom és szabadságharc

 Telephelyi ünnepségeken való részvétel, fellépés

 • Április 16. Megemlékezés a Holokauszt áldozatairól
 • Április 13. Húsvéthétfő
 • Május 1. Munka ünnepe
 • Június 4. Nemzeti Összetartozás Napja
 • Június 01. Pünkösdhétfő
 • Június 16. Évzáró

 

 

 • Pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai:

 

2017.02.03: Vezető tanfelügyelete zajlott le.

2017.10.05: Intézmény tanfelügyelete zajlott le.

     Elmarasztaló megállapítások egyik esetben sem születtek. A részletek az OH felületén megtalálhatók.

 

 

 • A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége a betöltött munkakörök alapján

Ssz.

Betöltött munkakör

Iskolai végzettség

Szakképzettség

1.

Tanár

Főiskola

Rajz szakos tanár

2.

Tanár

Főiskola

Táncművész

3.

Tanár

Főiskola

Rajz szakos tanár

4.

Tanár

Főiskola

Rajz szakos tanár

5.

Tanár

Főiskola

Táncpedagógus

6.

Tanár

Főiskola

Rajz szakos tanár

7.

Tanár

Főiskola

Rajz szakos tanár, közokt.vezető

8.

Tanár

Főiskola

Rajz szakos tanár

9.

Tanár

Főiskola

Drámapedagógus

10.

Tanár

Főiskola

Történelem, ének-zene szakos tanár, közokt. vezető

11.

Tanár

Főiskola

Rajz-földrajz szakos tanár, közokt.vezető

12.

Tanár

Főiskola

Táncpedagógus

13.

Tanár

Főiskola

Táncpedagógus

14.

Tanár

Főiskola

Drámapedagógus

15.

Tanár

Főiskola

Drámapedagógus

 

 • A nevelő és oktató munkát segítő egyéb munkatársak, feladatkörük, iskolai végzettségük és szakképzettségük

 

 

Ssz.

Iskolai végzettség

Szakképzettség

Feladatkör

1.

Főiskola

Tanító

Iskolatitkár

2.

Főiskola

Földrajz szakos tanár

Iskolatitkár

3.

Főiskola

Földrajz-testnevelés szakos tanár

Iskolatitkár

4.

Főiskola

Tanító

Jelmez-és viselettáros

5.

Főiskola

Matematika- fizika-informatika szakos tanár

Jelmez-és viselettáros

6.

Érettségi

Animátor

Szabadidőszervező

 

 

 • Az első minősítés évéhez viszonyítva hány előképző, alapfokú és továbbképző évfolyamot működtet

 

 

Az első minősítés éve: 2007

 

 

2019/2020 tanév

Tanszak

Év

Előképző évfolyam

Alapfokú évfolyam

Továbbképző évfolyam

Képzőművészet

2007

0

3

0

2019

3

14

0

Moderntánc

2007

1

3

0

2019

0

0

0

Néptánc

2007

0

0

0

2019

3

14

0

Társastánc

2007

0

4

0

2019

0

0

0

Színjáték

2007

0

0

0

2019

0

6

0

 

 • Országos, nemzetközi, egyéb szakmai bemutatókon, versenyeken való részvétel

 

Országos:

2011.12.17:                Formációs Fesztivál –Miskolc (meghívott csoport)

 

2012.03.31:                 Formációs Magyar Bajnokság –Zalaegerszeg

                                                            I.helyezés –Black or white formáció

2012.04.28:                Klauzál kupa –Budapest

                                                           I-II. hely

2012.05.18-20:           VIII. Zemplén Országos Társastánc Fesztivál és

                                    Koreográfus Verseny –Sátoraljaújhely

                                                           Bronz minősítés

                                                           Egyéni: Junior I.latin-5. hely

                                                                        Ifi stand.- 2. hely 

2012.11.17:                Miskolci Formációs Táncgála (meghívott csoport)

 

2012.11.24:                Klauzál kupa - Budapest

                                                                       III. hely

2012.11.25:                Magyar Látványtánc és Sportszövetség Őszi kupa-Budapest

                                                                       5 db arany minősítés

 1. és III. hely

2013.03.23:                Miskolci Kűr és Formációs Magyar Bajnokság

                                                                         Latin Mix Junior B liga – 4. hely

2013.04.20:                V. „Nagykunság”- Dunától Keletre- Minősítő Társastánc Fesztivál

                                    Túrkeve

                                                                       Megyaszói csop. - arany

2013.05.24-26:           IX. Zemplén Országos Minősítő Társastánc Fesztivál- Sátoraljaújhely

                                                                       Tarcali csoport- bronz

                                                                       Megyaszói csop. - arany

2014.03.22:                Formációs Magyar Bajnokság- Szombathely

                                                                       Latin mix Junior – II. hely

                                                                       Latin mix B liga- 6. hely

2014.05.22-25:           X. Zemplén Országos Minősítő Társastánc Fesztivál

                                                                       Miskolci csop.- arany min.

2015.05.29-30:           XI. Zemplén Országos Minősítő Társastánc Fesztivál - Sátoraljaújhely                                  Miskolci csop.- bronz min.

2015/16                      Planetárium Budapest-„Rajzold le a világűrt” pályázatán

                                                           Kedvezményes belépőket nyertünk a bükkaranyosi csoporttal

 

 

Regionális:

2012.01.28:                 Formációs Táncgála – Sajószentpéter  (meghívott csoport)

2012.03.29:                 Miskolc, Őszi Napsugár Otthon (jótékonysági fellépés)

2012.04.03:                „Bársonycipellők” társastánc verseny –Miskolc

 1.                       helyezés

2012.04.14:                Magyar Közösségek tehetségkutatója –Miskolc

                                                                        Megyaszói Tátorján néptáncos csoport fellépése

2012.05.04:                 Szerencsi szóló néptáncverseny –Szerencs

                                                                       Különdíj

2012.03.24:                Rákóczi napi rajzverseny- Hidasnémeti

 1.   hely
  • Ináncs- Arany János Ált.Isk. rajzverseny
 1. hely
 2. ápr. ÉSZAKERDŐ Zrt „Kedvenc madaram” rajzpályázatán prügyi

                                    képzős csoportunk kedvezményes erdei iskolai hétvégét nyert

2012/13                      Gergely Éva rajzpályázat (Sajóvámos)

 1. helyezés, 3. helyezés

                                                                       Különdíj

2014.02.10:                Móra Ferenc Ált. Isk. rajzverseny

 1. hely

2014.04.12:                 VI. Sipos György Néptánc fesztivál –Sárospatak

                                                                       Megyaszói csop.-ezüst min.

2014.12.05:                 Herman Ottó Múzeum –Honfoglalók rajzpályázat

                                                                      

2013/14                      Városi és kistérségi Általános Iskolai rajzverseny (Miskolc)

 1.   helyezés
 2. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár megyei rajzpályázat (Miskolc)

                                     1,  4. helyezés

                                                                        

Gergely Éva rajzpályázat (Sajóvámos)

                                                                             4 db II. hely

                                                                            Különdíj                                      

2015.04.25:                VII. Sipos György néptáncfesztivál – Sárospatak

                                                                       Megyaszói Tátorján néptánc csop.- Ezüst min.

 1. december Észak Mo Megyei napilap karácsonyi rajzpályázata

                                                                     Különdíj

2016.04.23:                VIII. Sipos György Néptánc Fesztivál –Sárospatak

                                                                       Megyaszói csoportok-ezüst, bronz min.

                                                                       Vizsolyi csop. – ezüst min.

2016.05.30:                Országos Rendőrkapitányság-Encs- Roma Ki –Mit-Tud region. Vers.

                                                                       Szemerei néptáncosok: II. hely

2015/16:                     Gergely Éva rajzverseny-Sajóvámos

                                                                       I díj, Különdíj

                                   Balázs Győző Líceum-Miskolc

 1. hely

                                   Föld Napja rajzpályázat-Bekecs

                                                                       2 db I. hely

                                   Csokifesztivál-Szerencs

 1. hely

2016.10.26:                Tehetségnap- Vilmány

Szemerei csop. néptánc

                                                                       Vizsolyi csop. néptánc

 

2017.04.22:                IX. Sipos György Néptánc Fesztivál –Sárospatak

                                                                       Szemerei csop. – arany min.

                                                                       Megyaszói csoport ezüst min.

                                                                       Vizsolyi csop. –bronz min.

2017.05.25:                Megyei Könyvtár, Miskolc- Boldogkőváralja:

                                   Roma Ki –Mit-Tud region. Vers.

                                                                       Vilmányi néptáncosok: döntőbe továbbjutottak

2017.05.29:                Megyei könyvtár, Miskolc – Encs:

Roma Ki-Mit-tud region. Verseny

Szemerei néptáncosok

2017.06.12:                Megyei Könyvtár Miskolc: Roma-Ki-Mit-tud, döntő                                                                      

                                                                       Vilmányi néptáncosok

 1. 08.24: Csokoládé fesztivál 0. nap:

                                                                       Alsódobszai néptáncosok

                                                                       Megyaszói néptáncosok

 1. december B.A.Z.Megyei Balesetmegelőzési Bizottság: „Hull a hó…”

                                                                 2 db Különdíj

 1. január Műv. Ház Megyaszó: Kultúra napi rajzverseny

                                                                 I.-II.-III. hely

Tokaji Borbarátnők Társasága: Szent Orbán és tokaji bor        legendája

 1. hely

2018.05.11                             X. Sipos György Néptánc Fesztivál - Sárospatak

                                                                       Vizsolyi csoport: ezüst minősítés

                                                                       Szemerei csoport: arany minősítés

                                                                       Alsódobszai csoport: kiemelt arany minősítés

 

 1. 08.23: Szerencsi Tankerületi Központ Kulturális napja:

                                                                 Alsódobszai néptáncos csoport

                                                                 Szemerei néptáncos csoport

 

 1. 03.30: XI. Sárospataki Sipos György Néptánc Fesztivál:

                                                                       Vizsolyi csoport: kiemelt arany minősítés

 

 

 • A Műv. Iskola rendezvényei, hagyományai:

Fellépések, versenyek, ünnepségek, pályázati programok, táborok, családi napok, iskolalátogatások, kiállítások, kirándulások, kulturális programok.

 

 

 • A helyi kulturális életben való szerepvállalás:

Minden évben a székhelyen és minden telephelyen megrendezésre kerülnek a karácsonyi gálák, évzáró gálák, kiállítások, tánctáborok. A gyerekek rendszeresen fellépnek a telephelyek Ált. Iskoláinak rendezvényein (Márc.15, Farsang, alapítványi bálok), a települések kulturális életének rendezvényein (Falunapok, szüreti rendezvények, Idősek napja, Kultúra napja, …)

Részt vesznek az Ált. iskolák rajzpályázatain, de bekapcsolódnak a helyi Civil szervezetek rendezvényeibe is. Több alkalommal szerepeltek táncos tanulóink a különböző Tankerületek rendezvényein, mint meghívott fellépő csoport.

 

 

 • Művészeti áganként a csoportok száma és tanulói létszáma:

 

Táncművészeti ág

 Néptánc tanszakon:

 

 • Abaújkér 01 17 fő
 • Alsódobsza 01 21 fő
 • Hidasnémeti 01 24 fő
 • Megyaszó 01 18 fő
 • Megyaszó 02 19 fő
 • Megyaszó 03 18 fő
 • Mezőzombor 01 20 fő
 • Prügy 01 22 fő
 • Prügy 02 22 fő
 • Szemere 01 24 fő
 • Szemere 02 23 fő
 • Vilmány 01 18 fő
 • Vilmány 02 18 fő
 • Vizsoly 01 19 fő
 • Vizsoly 02 23 fő
 • Vizsoly 03 23 fő
 • Vizsoly 04 21 fő

 

Képzőművészeti ág

Képzőművészet/Grafika és fest. tanszakon:

 • Abaújkér 02 18 fő
 • Bekecs 01 20 fő
 • Bükkaranyos 01 24 fő
 • Encs 01 24 fő
 • Girincs 01 21 fő
 • Hidasnémeti 02 19 fő
 • Megyaszó 04 20 fő
 • Mezőzombor 02 20 fő
 • Monok 01 23 fő
 • Prügy 03 22 fő
 • Prügy 04 20 fő
 • Prügy 05 19 fő
 • Szemere 03 23 fő
 • Tarcal 01 16 fő
 • Taktakenéz 01 23 fő
 • Taktaszada 01 22 fő
 • Vizsoly 05 15 fő

 

 

Szín-, és bábművészeti ág

Színjáték tanszakon:

 

 • Abaújkér 03 16 fő
 • Girincs 02 20 fő
 • Mezőzombor 03 20 fő
 • Prügy 06 22 fő
 • Szemere 04 23 fő
 • Tarcal 02 20 fő

EU-s támogatás megyaszói Tanoda

EU-s támogatás Vizsoly