Pályázat
Rendezvényszervezés
Képek

 

 

Alapítványunkról

HON Kulturális és Művészeti Alapítvány

Székhelye: 3718 Megyaszó, Alkotmány u.2.

Képviselője: Hegedűsné Orosz Nóra, a Kuratórium elnöke

Web: www.honkultura.hu

2011-ben a HON Kulturális és Művészeti Alapítvány a Helyi Vidék Fejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához benyújtott pályázata alapján 1013036 azonosítószámon támogatást nyert el. Elnyert összeg: 10 663 344 Ft


Az Alapítvány története:
Az Alapítvány 2002-ben kezdte meg működését azzal a céllal, hogy a hátrányos helyzetű kistelepüléseken közművelődési fejlesztő munkát végezzen.

A közművelődési feladatok magasabb színvonalon történő ellátásának érdekében közművelődési társulásokat hozott létre, mely az alábbi feladatokat látja el:
- rendezvények, kulturális programok szervezése
- szakirányú pályázatok készítése
- amatőr művészeti csoportok menedzselése
- kisközösségek, azonos érdeklődési körű emberekből álló csoportok építése
- civil szféra összefogása, együttműködés megteremtése
- települési marketingterv készítése
- kulturális koncepció kidolgozása.

A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának koncepciójába illeszkedve két éves projektet hajtottunk végre, mely egy regionális hálózati modell, valamint a KÖZKINCS-Program, mint pályázati forma, alapja lett.

A projekt során működőképes közművelődési társulást hoztunk létre Harangod vidékén (Megyaszó, Újcsanálos, Alsódobsza, Sóstófalva), valamint Dél-Borsodban (Kesznyéten, Girincs, Berzék, Sajóhídvég, Köröm, Kiscsécs).

A társulás létrejöttét követően fejlődött a kistérség közművelődési tevékenysége. Növekedett a közösségi színterek száma, valamint a társulásnak köszönhetően szakemberek látják el a közművelődéssel kapcsolatos feladatokat.
A 2002 évi adatokhoz képest jelentősen növekedett a települések rendezvényeinek száma is.

A fesztivál jellegű rendezvények megvalósításához nagyban hozzájárul a szakirányú pályázatok eredményessége. A jelentős pályázati támogatás és a közművelődési fejlesztések hatására a kistelepüléseken növekedett a kisközösségek, civil szerveződések száma. A 2002-es évhez képest, 2003-ban tizenháromszorosára nőtt a működő csoportok száma, a 2004-es évben pedig ez a szám további 20%-al növekedett, így a társulásban részt vevő településeken 24 öntevékeny csoport működött. A civil szerveződéseket támogató pályázati formáknak köszönhetően sikerült a csoportok működését könnyebbé tenni.

A Biblia Hete Vizsolyban 2008

2004-ben Nagy Sándor politikai államtitkár kezdeményezésére Európai Gyerekek Ünnepe elnevezésű rendezvény megvalósítását kezdték meg a szervezők. Régiónkban a Gyermeknap szervezését, lebonyolítását az Alapítvány vállalta fel. A rendezvény fő célkitűzése volt, hogy ezen a napon a hátrányos helyzetű térségben élő gyermekek legyenek a rendezvény fő résztvevői. Az Európai Unió gyermeknapi tradíciója nem csak az Európai Unió felnövekvő polgárait köti össze, de kiváló alkalmat adott arra, hogy a hátrányos helyzetű területek fiataljai szereplési lehetőséget kapjanak.

Gyermeknap Taktaszadán 2007

Kulturális programok, kiállítások, művészeti fesztiválok, koncertek szervezésével és lebonyolításával az Alapítvány igyekszik biztosítani a kistelepülések számára a turizmus, az idegenforgalom fejlesztését. Emellett ezzel a tevékenységgel nagyszerű lehetőséget teremt a településeken működő civil szervezeteknek, művészeti csoportoknak a szereplésre, bemutatkozásra.

Pályázati támogatásnak köszönhetően 2006-ban készült el a működési területünkön élő ifjúsági korosztályt összefogó Ifjúsági Központ, mely szolgáltatásaival igyekszik javítani a hátrányos helyzetű fiatalok életminőségét, valamint információs bázisként számos területen segítséget nyújt a kistérségben élők számára.

© 2008-2013 Minden jog fenntartva! Me-NET Kft. Miskolc
A weboldalak tartalmának, képeinek másodközlése, felhasználása csak a tulajdonos írásos engedélyével lehetséges.